فهرست

کارساز حامی شماست، اگر...

برای ایجاد فرصت‌هایی که در دسترس همگان نیست تلاش می‌کنید

کارساز حامی سازمان‌ها، نهادها،‌گروه‌ها و سمن‌هایی است که برای گسترش توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در کشور به صورت غیرانتفاعی و برای خیر رسانی موثر به گروه‌های کم‌برخوردار جامعه برنامه دارند.

آپلود فایل های مورد نیاز

your image
درخواست شما جزو پروژه‌های کارساز نیست؟

شما می‌توانید با مطرح نمودن درخواست خود در زمینه‌ی خیر موثر با کارساز، از حمایت مادی و معنوی کارساز برخوردار شوید. درصورت نیاز حتما جلسات حضوری با شما برقرار خواهد شد. کارساز حامی سازمان‌ها، نهادها،‌گروه‌ها و سمن‌هایی است که برای گسترش توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در کشور به صورت غیرانتفاعی و برای خیر رسانی موثر به گروه‌های کم‌برخوردار جامعه برنامه دارند. برای آنکه کاری کنیم کارساز با ما تماس بگیرید