فهرست

کـارسـاز

توسعه دهنده خیر موثر

ویژگی‌های کارساز
کارساز به دنبال موثرترین برنامه‌های نیکوکاری است.
با الگوبرداری از بهترین تجارب بین‌المللی و بهره‌گیری از تیمی کاملا متخصص، کارساز به تدوین و توسعه اثربخش و پایدار ریشه‌ای‌ترین برنامه‌های نیکوکاری مبادرت می‌ورزد.
کارساز با ارزیابی و پشتیبانی بلندمدت از ثمربخشی برنامه‌ها اطمینان حاصل می‌کند.
نگاه توسعه پایدار در برنامه‌های کارساز نهادینه است و کارساز بر پایه ارزیابی کاملا علمی و دقیق فعالیت‌ها، نتایج بلندمدت برنامه‌ها را رصد و پشتیبانی و اصلاحات مورد نیاز را اعمال می‌کند.
کارساز به دنبال مطالبه‌گری مدنی در اثربخش‌ترین سطوح حاکمیتی است.
کارساز در امتداد نمونه‌های موفق برنامه‌های خود، به دنبال اثرگذاری و تلاش برای اصلاحات ساختاری در سطوح بالای حاکمیتی خواهدبود.
کارساز به گردش و انتشار آزاد و شفاف تجارب و اطلاعات می‌پردازد.
کارساز با نگاه مدیریت و ترویج دانش، برنامه‌های خود را به صورت حرفه‌ای مدون و منتشر و نیز درقالب برگزاری نشست‌های تخصصی، سایر فعالین حوزه نیکوکاری را آموزش می‌دهد.
چرخه پایداری
راه حل کارساز برای محرومیت‌زدایی پایدار
مطالعات بنیادی تیم دانش کارساز، نشان می‌دهد که محرومیت‌زدایی پایدار فقط از مسیر چندجانبه‌نگری و تمرکز منطقه‌ای حاصل می‌شود. بنابراین، ما سبد فعالیت‌های خود را در حوزه‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی، زیرساخت و انرژی، اندیشه و فرهنگ، سلامت پایدار، مددکاری و توان‌مندسازی تعریف کردیم تا با هم‌افزایی برنامه‌های تعریف‌شده، پایداری در سطح خانوار یا منطقه هدف شکل بگیرد.
برنامه‌ها
عملکرد
کسب و کار خرد حمایت شده
1297 طرح
معلم آموزش داده شده
2489 نفر
کتابخانه های تجهیز شده
10 واحد
مراکز درمانی تجهیز شده
99 مرکز
هنرستان تجهیز شده
132 واحد
تاسیسات آبرسانی تجهیز شده
0 واحد
آموزش در مهارت های زندگی
6465 نفر
مددجوی حمایت شده
21339 نفر
حامیان کارساز