فهرست
یـــــارا
همراهی تا اولین نشانه‌های امید
paydari

پایداری اثر برنامه: ۵ سال

rishe

ریشه‌ای بودن برنامه: غیر ریشه‌ای

خانه‌های تجهیز، تعمیر و احداث شده
۱۵۰ واحد
زندانی آزاد شده
۶۰ نفر
خانوار بهره‌منداز کمک معیشتی
۲۴،۸۸۵ خانوار
خدمات درمانی ارائه شده
۱۴،۷۲۸ خدمت

جهت ارتقاء سطح فرهنگ، دانش، سلامت و پایداری خانوار از طریق ایجاد اشتغال در بسیاری موارد، رفع نیازهای اولیه و کمک به تامین حداقل نیازهای زندگی به صورت کوتاه مدت و یا فوری، امری ضروری می‌باشد. لذا در برنامه یارا در قالب کمک‌های مددکاری در راستای تامین حداقل نیازهای ضروری زندگی قدم برمیداریم و با تامین نیازهای خانوارهای تحت حمایت، آنها را تا اولین نشانه‌های امید همراهی کرده و با برنامه آموزش و اشتغال باعث پایداری توسعه در منطقه می‌شویم.

 • ارائه کمک هزینه و بسته‌های اقلام معیشتی و یا کمک‌های مالی بلاعوض در قالب مستمری‌های مدت‌دار
 • کمک به آزادی زندانیان غیر عمد
 • کمک به ساخت، تعمیر، تامین و تجهیز منزل مددجویان و تامین جهیزیه نو عروسان
 • کمک‌رسانی در حوادث غیر مترقبه
 • کمک در تهیه لوازم التحریر و لوازم کمک تحصیلی کودکان و دانش‌آموزان
 • کمک در جهت هزینه‌های درمانی، ترخیص بیمار، خرید دارو و تجهیزات توانبخشی و درمانی
 • کمک به برگزاری اردوهای سلامت در مناطق محروم
 • ارائه کمک‌های ویژه و خاص در قالب وام در مواقع لزوم
یارا چگونه کار میکند؟

ارزیابی خانوارهای معرفی شده

شـنــاســــایــــی کــمـــک‌هــــای مورد نیاز خانوارهــــا

تامین مالی

توزیع

پیگیری و ارزیابی برای هدایت به سمت برنامه‌های آموزش و اشتغال

شاخص‌های یارا در انتخاب مددجویان
 • استعلام از سامانه‌های بهزیستی و کمیته‌ی امداد و وزارت رفاه
 • بررسی مستندات ارائه شده از سوی معرف
 • گفتگو و ارتباط با مددجوی معرفی شده
تورهای پزشکی یارا
نام طرح کمک بلاعوض
اردیبهشت 1400 میناب هرمزگان
دی 1400 شادگان خوزستان
بهمن 1400 شادگان خوزستان
تیر 1401 مارز کرمان
تیر 1401 قلعه گنج کرمان
شهریور 1401 پلدشت آذربایجان غربی
آبان 1401 جازموریان کرمان
آذر 1401 نرمانشیر کرمان
یارا