فهرست
شریـــــــان
آب، شریان اصلی توسعه
paydari

پایداری اثر برنامه: ۵ سال

rishe

ریشه‌ای بودن برنامه: فوق‌العاده ریشه‌ای

تعداد تاسیسات آبرسانی تجهیزشده
۳۳ واحد
جمعیت تحت تاثیر
۴۴۶،۴۱۳ نفر

یکی از علل اصلی فقر نبود زیرساخت‌های پایدار در مناطق کمتر توسعه یافته می‌باشد.
یکی از زیرساخت‌های اساسی برای زندگی مطلوب سیستم آب و فاضلاب مناسب است. بحران آب و نبود سیستم فاضلاب مناسب دریچه‌ایست به شروع بحران‌هایی نظیر بیکاری، بیماری، نا امنی، محرومیت و در نهایت مهاجرت افراد منطقه.
در برنامه‌ی شریان تلاش داریم بر اساس اصول مهندسی، کیفیت و کمیت آب در مناطق روستایی و شهری را ب صورتی تامین و تجهیز نماییم که کمک شایانی به توسعه زیرساخت‌ها و برطرف کردن بحران نماییم.

شریان به دنبال حل چه مشکلی است؟

مسئله آب در کل کشور مسئله بسیار جدی می‌باشد. تغییرات اقلیمی و مدیریت ضعیف منابع آب از یک سو، و نبود فرهنگ صحیح مصرف سبب شده است بخش عمده‌ای از شهرها و روستاهای کشور با معضل و گاهی بحران آب و فاضلاب روبرو شوند. مدیریت غیر سیستمی آب در کشور که با اقلیم ایران همخوانی ندارد علل مورد توجه حاکمیتی می‌باشد. ضعف دانشی و نرم‌افزاری در مدیریت مصرف آب منطقه به شدت احساس می‌شود. ارزان بودن و بی‌ارزش بودن آب در فرهنگ امروزی سبب شده در محاسبات اقتصادی بعنوان یک سرمایه‌ی جدی دیده نشود و بعنوان نکته آخر بحران‌های اقتصادی کشور و فرسوده بودن زیرساخت‌های موجب اتلاف زیاد آب می‌باشد.

راه حل شریان
بررسی علمی و اصولی مسئله و استفاده از پتانسیل شرکت‌های خصوصی و مهندسی

پس از بررسی جامع مسئله آب در منطقه مورد نظر و با در نظر گرفتن توان مهندسی کشور، شریان اقدام به ورود به حل مسئله با کمک پتانسیل موجود در شرکت‌های خصوصی می‌شود.

تلاش برای ارتقاء سیستم مدیریت آبفا و گسترش طرح و تقویت اهداف آن

پس از حل مسئله شریان تلاش می‌نماید تا بطور کلی سیستم مدیریت آب و فاضلاب منطقه را گسترش داده تا مسائل بیشتری از منطقه حل و توسعه پایدار شود.

چــــــــــرا
بــرنامـه
شریان؟
  • عدم مهاجرت به شهر‌ها و کاهش حاشیه نشینی موجب کاهش بحران‌های امنیتی در مناطق روستایی می‌شود
  • توسعه و اصلاح کیفیت آب هزینه‌های درمان را کاهش می‌دهد
  • عدم مهاجرت و کاهش هزینه‌های درمان، امید به زندگی و توسعه فردی-اقتصادی افراد منطقه را در بر دارد
  • با توسعه زیرساخت آبرسانی، کشاورزی و کسب درآمد رونق و منافع محیط زیست حفظ می‌گردد
شریان چگونه کار میکند؟

شناسایی مناطق با اولویت اجرایی بالاتر

شناسایی و ارزیابی دقیق بحران منطقه‌ی مورد نظر

تشکیل گروه‌های متخصص و مهنــدسی معتبـــــــر و بررســــــی راه‌حل‌های پیشنهادی

انتخاب راه‌حل موثر

تامین مالی پروژه

رفع مشکل و ارزیابی پایداری

آب، شریان اصلی توسعه
راه حل شریان
تجهیزات تهیه و یا تعمیر شده تعمیر / تجهیز تعداد (دستگاه) مناطق تجهیز شده
الکتروموتور و پمپ تعمیر ۱۵ شادگان، حمیدیه، امیدیه، دشت آزادگان، آغاجاری، بستان
دستگاه تزریق کلر تجهیز ۱۶ شادگان، لالی، آغاجاری، رامهرمز، بندر امام، هفتگل، گتوند، ایذه، رفیع، دزفول، باغملک، رامشیر، هویزه، بستان
ماشین آلات تعمیر ۲ باغملک، خرمشهر، امیدیه، رامشیر، گتوند