فهرست
باشگاه‌کتاب
هر روستا، یک باشگاه کتاب
paydari

پایداری اثر برنامه: ۴۵ سال

rishe

ریشه‌ای بودن برنامه: بسیار ریشه‌ای

تعداد کتابخانه تجهیز شده
۱۰ واحد
تعداد کتاب‌های اهدا شده
۵۰۰۰ عدد
تعداد کودکان مشارکت کننده
۴۱۰ نفر
تعداد کتاب‌های خوانده شده
۲۷۰۰ عدد

یکی از دلایل گسترش فقر در جوامع، فقر فکری است. مقابله با این جنبه از فقر به دلیل پیچیدگی معمولا در اقدامات خیرخواهانه دیده نمی‌شود. باید دانست که معیشت مردم یک منطقه بدون توسعه فکری آن‌ها پایدار نمی‌شود و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. گروه اندیشه با همراهی جمعی از متخصصین علوم انسانی و به ویژه در حیطه آموزش سعی دارند تا با برنامه‌ریزی در این جهت گام بردارند.

باشگاه کتاب به دنبال حل چه مشکلی است؟

پس از دو سال تلاش بی‌وقفه در زمینــــه آموزش و توانمندسازی معلمان مناطق کم‌برخوردار، مشخص شد که در برخی از مناطق کشور به برنامه‌های دیگری نیز جهت توسعه فکری نیاز است. در این مناطق اجرای طرح توانمندسازی معلمان به دلایل گوناگونی چون عدم دسترسی کافی به امکانات آموزشی، مناسب نبودن زیرساخت‌ها برای برگزاری کلاس‌های آنلاین و محدودیت‌های فرهنگــــی، با مشکلاتی مــواجـــه بود. بنـــابــرایــن ایـــــده طــرح تجهیز و راه‌اندازی کتابخانه‌ها به عنوان یکی از راه‌هایی که می‌تواند به صورت غیــــر مستقیــــم باعث رشد فکــــری یک منطقه شود، شکل گرفت. ما از طریق راه‌اندازی باشگاه‌های کتاب، آموزش و توانمندسازی متصدیان آن‌ها و برگزاری دوره‌های مهارت‌محور تلاش می‌کنیم تا خانواده‌ها، کودکان، نوجوانان و معلمان مدارس یک منطقه را درگیر آموزش، پیشرفت و توسعه فکری کنیم.

راه حل باشگاه‌کتاب
راه‌اندازی و تجهیز باشگاه کتاب

مسئله کمبــــود امکانات و کتابخـــانه‌ها باعث شد تا طــرح تجهیز و راه‌اندازی کتابخانه‌ها به عنوان یکی از راه‌هایی که می‌تواند به صورت غیــــر مستقیــــم باعث رشد فکــــری یک منطقه شود، آغاز به کار کند. ما از طریق راه‌اندازی باشگاه‌های کتاب، آموزش و توانمندسازی متصدیان آن‌ها سعی در رفع این چالش شدیم.

برگزاری دوره‌های مهارت محور

پس از راه‌اندازی و تجهیز کتابخانه‌ها نوبت به برگزاری دوره‌های مهارت‌محور جهت افزایش رشد فکری در کودکان و خانواده‌های آن‌ها می‌رسد.

چــــــــــرا
بــرنامـه
باشگاه
کتاب؟
  • رفع محرومیت‌های آموزشی و فرهنگی
  • دسترسی به کتاب در مناطق دور افتاده و محروم
  • ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در مناطق کم‌برخوردار
  • زمینه‌سازی برگزاری دوره‌های مهارت‌محور و آموزشی
جوانه چگونه کار میکند؟

یافتن موسسات و مجریان متخصص در حوزه‌ی کتابخانه، کتابخوانی و آموزش کودکان

ارزیـــابی محـــل‌های پیشنهادی و شناســایــی مسائل فرهنگی مهــــم منطقــــــه

یافتن افراد فعــــــال فرهنگــــی به ویژه معلمان بــــه عنـــــوان متـــولیـــان اصلـــی طرح

تجهیــــز محل پیشنــــهادی به امــکانات مورد نیــــاز و کتاب‌ها بر اســــاس نظر متخصصیــن کودک و نوجوان

ارزیابی هفتگی باشگاه‌های کتاب و شناسایی نقاط ضعف و موانع طرح

برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی برای متصدیان کتابخانه، کودکان و نوجوانان و والدین آن‌ها

شاخص‌های گروه اندیشه برای تاسیس، تجهیز و راه‌انـــــدازی باشــــگاه کتــــاب
  • مجری درخواست‌کننده کتابخانه باید دارای تجربه کافی و صاحب مجوز‌های رسمی کشور باشد.
  • محل کتابخانه و متصدی آن براساس معیارهای گروه اندیشه باشد.
  • روستای پیشنهادی باید دارای فضای مناسب برای اجرای طرح باشد.
  • تشویق مراکز بهره‌بردار از تجهیزات به کارآفرینی و استفاده درآمدزا از تجهیزات
  • متولی هر کتابخانه ترجیحا معلم روستا باشد.
راه حل باشگاه‌کتاب
منطقه شهرستان تعداد کودکان ثبت نام شده
سلیچ غربی آبادان ۷۷
روستا رمیله آبادان ۱۳۶
روستا شلحه امام‌حسن‌عسگری آبادان ۳۶
میدان طیب آبادان ۵۴
سلیچ شرقی آبادان ۶۶
روستا حیر آبادان ۳۶
روستا شلحه ثوامر آبادان ۶۰
روستا توکل آباد کهنوج ۸۳
روستا چاه زیارت فاریاب ۳۰
روستا چغوکی منوجان ۳۵
باشگاه‌کتاب